BBA-IB

There are 48 products.

Showing 1-20 of 48 item(s)

Active filters

 • University: SPPU

BASICS OF COST ACCOUNTING

Regular price ₹170.00 Price ₹153.00

Author : Dr. Parag P. Saraf & Prof. Shivanand V. Sanmath Publication : Thakur  Publishing Year : 2019 Pages : -- ISBN : 9789389627466

 • -10%
 • -10%

BASICS OF COST ACCOUNTING

Regular price ₹240.00 Price ₹216.00

Author : Dr. Suhas Mahanjan , Dr. Mahesh Kulkarni Publication : Nirali  Publishing Year : Jan 2020 Pages : 239 ISBN : 9789389825114

 • -10%
 • -10%

BUSINESS ACCOUNTING

Regular price ₹360.00 Price ₹324.00

Author : Dr. Suhas Mahajan , Dr. Mahesh Kulkarni Publication : Nirali  Publishing Year : Aug 2019 Pages : 360 ISBN : 9789389406771

 • -10%
 • -10%

BUSINESS ACCOUNTING

Regular price ₹165.00 Price ₹148.50

Author : Dr. Sunil Joshi & Manisha Thomas Publication : Thakur  Publishing Year : 2019 Pages : 232 ISBN : 9789389294279

 • -10%
 • -10%

BUSINESS DEMOGRAPHY

Regular price ₹100.00 Price ₹90.00

Author : Gauri Girish Jadhav Publication : Nirali  Publishing Year : Jul 2019 Pages : 87 ISBN : 9789389406306

 • -10%
 • -10%

BUSINESS DEMOGRAPHY

Regular price ₹100.00 Price ₹90.00

Author : Dr. Shweta Bapat & Priyanka Sachin Jadhav Publication : Thakur  Publishing Year : 2019 Pages : 128 ISBN : 9789389294309

 • -10%
 • -10%

BUSINESS ECONOMICS (MICRO)

Regular price ₹140.00 Price ₹126.00

Author : Maindad Lata Yadav & Kalpana Vaidya Publication : Thakur  Publishing Year : 2019 Pages : 200 ISBN : 9789389294286

 • -10%
 • -10%

BUSINESS ETHICS

Regular price ₹85.00 Price ₹76.50

Author: Dr. Sheetal M. Randhir , Dr. Shraddha K. Kharade , Dr. Arun S. Mokashi Publication: Nirali  Publishing Year: Jan 2021 Pages: 78 Edition: First ISBN: 9789390596614

 • -10%
 • -10%

BUSINESS MATHEMATICS

Regular price ₹220.00 Price ₹198.00

Author : Pinky Agarwal Publication : Thakur  Publishing Year : 2019 Pages : 320 ISBN : 9789389294293

 • -10%
 • -10%

BUSINESS MATHEMATICS

Regular price ₹250.00 Price ₹225.00

Author: A. V. Rayarikar, Dr P. G. Dixit Publication: Nirali  Publishing Year: Jun 2019 Pages: 231 ISBN: 9789389406382

 • -10%
 • -10%

BUSINESS REPORTING AND...

Regular price ₹160.00 Price ₹144.00

Author: Bhavana Chaudhari , Gandhali Divekar Publication: Nirali  Publishing Year: July 2021 Pages: 150 ISBN: 9789354510816

 • -10%
 • -10%

BUSINESS STATISTICS

Regular price ₹200.00 Price ₹180.00

Author : Prof. Kudekar Subhash Bhalchandra & Prof. Sonali Suresh Shrotri Publication : Thakur  Publishing Year : 2019 Pages : -- ISBN : 9789389627473

 • -10%
 • -10%

BUSINESS STATISTICS

Regular price ₹210.00 Price ₹189.00

Author : Dr. P. G. Dixit Publication : Nirali  Publishing Year : Nov 2019 Pages : 198 ISBN : 9789389686647

 • -10%
 • -10%

COMMERCIAL GEOGRAPHY

Regular price ₹150.00 Price ₹135.00

Author : Mrs. P. N. Padey Publication : Nirali  Publishing Year : Jan 2020 Pages : 154 ISBN : 9789389825305

 • -10%
 • -10%